Tag: Dai Phuoc Center City

Vị trí dự án Đại Phước 1 và 2

Đại Phước Center City và Góc nhìn quy hoạch, phát triển đô thị Nhơn Trạch

0 commentsĐẤT NỀNDai Phuoc Center CityDự án Đại Phước Center City

Đại Phước Center City – “Đất nền Sài Gòn mở rộng” Một thực tế rằng quý đất tại Tp. Hồ Chí Minh là khá hạn hẹp để phát triển đô thị, trong khi quận 9 với Cần Giờ chiếm một diện tích lớn nhưng đa phần là ngập nước, đầm lầy điều này góp phần ….  Read More