Tag: Đăng tin quảng cáo

Các hình thức Marketing bất động sản Online ngày càng đa dạng

Kỹ năng Sales bất động sản : Marketing bất động sản Online

4 commentsGÓC MÔI GIỚIBanner OnlineDigital MarketingĐăng tin quảng cáoEmail MarketingFacebook AdsMarketing bất động sảnMarketing bất động sản Onlinerao vặtSEO OnpageVideo Marketing bất động sản

[Kỹ năng Sales] Marketing bất động sản Marketing bất động sản được chia làm hai kênh chính là Marketing Offline ( Tờ rơi, standdee, Sales phone, băng phướn, tờ dán, tờ treo…) và Marketing Online, ngoài ra còn một số kênh khác có thể xếp vào offline như Tư vấn trực tiếp, mối quan hệ…vv